Projekty UE

Biuro Tara informuje o realizacji projektu:

„Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów księgowych, kadrowych oraz finansowych realizowanych we współpracy z partnerami”

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2
Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.01.2015
„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”